TK FRITIDSKLUB OG UNGDOMSKLUB

De starter bare op, det er vildt fedt og det giver liv med det samme“.

Lars, Leder på TK Ungdomsgård

Hvad betyder samarbejdet med BY RUM LABORATORIET for dig som leder?

Det betyder at der kan komme nye indgangsvinkler til hvordan vi har værksteder og hvordan vi bruger vores lokaler. I hverdagen er det de samme lokaler vi har og vi ved ikke rigtig hvordan vi skal udvikle dem. Men når der så kommer nogen udefra med nye idéer, så kan vi.

Til at starte med gik vi rundt udenfor sammen med Adam fra BY RUM LABORATORIET, for at finde et sted til projektet. Vi har valgt at bruge vores værkstedslokaler, som har stået lidt brak i en periode. I stedet for at lave et projekt i værkstedet, laver vi værkstedet til et projekt.

Vi har taget børnene med ind i processen om udviklingen af værkstedet og hvad det skal bruges til efterfølgende. Jeg har som leder kunne give slip på kontrollen og i stedet lade børnene vise, hvad der er godt for dem. Det er en tilgang, hvor vi vender tingene lidt på hovedet og det giver en højere måling på succes, når vi tager børnene med på råd.

BY RUM LABORATORIET kommer ind med en viden om hvordan man sætter gang i en børnegruppe og en personalegruppe. De kan skabe engagement i små koncentrerede værksteder, 1-2 dage om ugen. De starter bare op, det er vildt fedt og det giver liv med det samme.

Børnene finder ud af at fritidsklubben ikke er en lukket klub, men at vi også er åbne for at andre kan komme ind udefra. Det er godt for børnene at lære det, især i forhold til at vi får nye børn i maj måned.

Mange af de børn som deltager er her hver dag og har en holdning til hvordan tingene skal være. Tingene skal helst ikke ændre sig for meget og hvis de skal ændre sig, skal de i hvert fald være en del af det. At se hvordan børnene spiller ind i forandringen i værkstedet er vildt spændende.

Hvad betyder samarbejdet med BY RUM LABORATORIET for personalet?

Jeg håber på at det har den samme betydning som hos børnene, at man ikke lukker sig om sig selv. Det er godt at der kommer lidt positive forstyrrelser ind i form af nye idéer og nye mennesker. Det er en udviklende udfordring vi skal samarbejde for at løfte.

TK FRITIDSKLUB

I klubben er der forskellige aktiviteter og værksteder. Børnene har også adgang til juniorklub og kan deltage i lejreture,

  • Tilbudstype: Fritidsklub
  • Beliggenhed: København NV
  • Normering: 75 børn i aleren 10-14 år.
  • Aktiviteter: Sport og bevægelse, madlavning, kreaværksted computercafé, e-sport, pigerummet.
  • Udendørs faciliteter: Legeplads, boldbane.

TK UNGDOMSKLUB

TK Ungdomsklub er for unge mellem 14 og 17 år. Klubben er delt i to enheder, TK Basement, er for unge fra 7. klasse . TK Ungdomsklub, er et aftentilbud for unge fra 8. klasse.

  • Tilbudstype: Ungdomsklub
  • Beliggenhed: København NV
  • Normering: 75 børn i aleren 14-17 år.
  • Aktiviteter: Fodbold, badminton, klatring, hockey, computercafé, madlavning, musik, træværksted.
  • Udendørs faciliteter: Legeplads, boldbane.