BY RUM LABORATORIET styrker den naturfaglige og demokratiske dannelse.

Læs mere

Gennem et fireårigt arbejde udvikler vi nye tilgange til det pædagogiske arbejde. Børn og unge får praksisnære oplevelser og erfaringer sammen med landskabsarkitekter, pædagoger og pensionister i tre laboratorier.

IDE LABORATORIET, PLANTE LABORATORIET og BYGGE LABORATORIET.

I BY RUM LABORATORIET gennemgår børn og unge processer, som går fra idé til handling. Fra en drøm, en fantasi, et ønske og et behov skabes konkrete fysiske forandringer i børn og unges helt nære hverdagsmiljø i 1:1.

Der er tale om virkelige projekter, som børn og unge oplever at skabe sammen.

I centrum er elementer, der handler om Kreativ Tænkning, Håndværk og Natur, Science og Demokratisk dannelse.

Det er i første omgang børn og unge i Fritidsinstitutionerne i NBS4 og Fritidsinstitutionerne ved Lundehusskolen, som kommer til at opleve BY RUM LABORATORIET.

Alle ni fritidsinstitutionerne ligger på Ydre Nørrebro og Ydre Østerbro.

BY RUM LABORATORIET ruller også ud i landet, så endnu flere institutioner vil kunne etablere sjove, spændende og engagerende pædagogiske aktiviteter med landskabsarkitektur som omdrejningspunkt.

IDE
LABORATORIET

Læs mere

BYGGE LABORATORIET

Læs mere

PLANTE LABORATORIET

Læs mere

Projektperioden er fra 2019-2023
Projektet er støttet af