IDE LABORATORIET

Vi slipper fantasien løs!

I IDE LABORATORIET afprøver vi ideer og tænker kreativt.

Mange materialer og tilgange tages i brug, når børn og unge arbejder med at skabe sjove, gode og fantasifulde løsninger til forbedringer af uderummet.

I IDE LABORATORIET inspireres børne og unge gennem eksempler, udfordrende spørgsmål og aktiviteter, som sætter en skabelsesproces i gang.

I IDE LABORATORIET skabes fx. skitser, tegninger, collager, modeller i træ og ler og prototyper i fuld skala.

Alt dette bruges i den videre proces, når beslutningstagere skal tage stilling til byrumprojekternes endelige udformning.

Børn og unge opøves i at formidle egne ideer og bearbejde ideerne i fællesskab.

Vi leger, lærer og løser opgaver!

Opgaverne her er en del af BY RUM LABORATORIET. De knytter sig alle til en proces på Fritidshjemmet og Fritidsklubben Emdrup Søgård og på Lundehusskolen.

Opgaverne giver alle mulighed for at lege og lære og kan derfor også løses af andre.

Der er fokus på iagttagelse, opmærksomhed, kreativ tænkning, tegning og modellering. Opgaverne er starten på en proces, hvor der efterfølgende bygges og plantes.

Opgaverne kan løses med ganske få materialer. Opgaverne kan gradueres og egner sig til børn i alderen 6-14 år.

Opgaverne er til fri download og brug i privat eller undervisningsmæssig sammenhæng med angivelse af BY RUM SKOLE, som ophavsfolk.

Emdrup Søgård #1

Hvis du udskriver planen på et A4-ark er det i målestok 1:200. Det betyder at planen er 200 gange mindre end haven er i virkeligheden.

Har du ikke en printer kan du tage et stykke lyst bagepapir, holde det op mod skærmen og tegne planen af. Du kan også gøre det i fri hånd, ved at se på skærmen og så tegne det du ser – det er lidt sværere, men det går også.

Hent opgave ark her